Welkom bij de Berken

In onze stamgroep zitten kinderen van groep 3 en 4. Wij leren lezen, rekenen en schrijven. Groep 3 werkt met Veilig Leren Lezen en Wereld in getallen. Groep 4 werkt met de projecten van Alles in 1 en rekent via Snappet op een tablet. Naast het werken uit de methodes, werken we aan thema’s. De thema’s van groep 3 sluiten aan bij de projecten van groep 4, zodat we als groep spelenderwijs meer leren over de wereld om ons heen. Dit doen wij samen in kringgesprekken, blokperiodes, tijdens de gym en het buitenspelen, vieringen en uitstapjes. Samenwerken, rekening houden met elkaar en zorgen voor elkaar zijn aspecten die hierbij het centraal staan. Dit jaar werken wij over ‘op reis’, ‘herfst en kunst’, ‘licht en donker’, ‘jonge dieren’ en ‘kriebelbeestjes’.