Visie

Wereldwijze kinderen zien meer!

De huidige maatschappij verlangt in de 21ste eeuw veel van onze kinderen. Meer dan alleen schoolse kennis en vaardigheden. Wat denkt u van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid? Een eigen mening, ondernemingszin en sociale vaardigheden? Wij willen onze leerlingen, naast de schoolse basiskennis, ook deze eigenschappen meegeven.

“De Verrekijker staat voor wereldwijze kinderen die zelfbewust, sociaal en ondernemend de toekomst in stappen.”

Basisschool PC Jenaplan De Verrekijker in Julianadorp is een school waar iedereen zich prettig en welkom voelt. Ons onderwijs kenmerkt zich door de christelijke- en Jenaplanwaarden en het inclusieve denken. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op geheel eigen wijze. Wij stimuleren dat elk kind zich zo breed mogelijk ontwikkelt, maar ook de kans krijgt zijn of haar eigen, unieke talenten te ontdekken en ontplooien. De kinderen leren zorg en respect te hebben voor zichzelf en alles en iedereen om zich heen. Met de hulp van de stamgroepsleider leren ze verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces.