Welkom bij de Wilgen

 

In onze stamgroep zitten kinderen van groep 5 en 6. 

Wij werken in onze groep met de projecten van Alles in 1. Dit jaar doen we de volgende 5 projecten: Afrika & Azie, geloof, Gouden eeuw, communicatie en planten. Door te werken met projecten leren we meer over de wereld om ons heen. We leren tijdens de kringgesprekken, de blokperiodes, tijdens gym en buitenspelen, tijdens de doe-opdrachten (expressie) en natuurlijk tijdens de uitstapjes (mits die mogelijk zijn met de coronamaatregelen) en onze vieringen. Tussen de projecten door werken we met Alles Apart. Rekenen doen we via Snappet met de methode Wereld in getallen. Groep 5 werkt op een tablet en groep 6 werkt op een Chromebook. Natuurlijk hebben ook nog gewoon een rekenschriftje waar we sommen in uitrekenen. 

Samenwerken, rekening houden met elkaar en zorgen voor elkaar zijn aspecten die wij belangrijk vinden in de groep.